Bra mat och fysisk aktivitet kan förebygga fallolyckor

Fallolyckor orsakar personligt lidande och medför också stora kostnader för samhället. Många fall och fallskador hos äldre skulle kunna förebyggas till exempel med hälsosamma matvanor och fysisk träning.
Äldre kvinna sitter vid köksbord och äter frukost. Mat står på bordet och hon håller i en kopp.

Bra mat och fysisk aktivitet är viktiga hörnstenar för ett rikt liv även långt upp i åldern. Energi- och proteinrik kost och fysisk träning med balans- och muskelstärkande övningar minskar risken för fall.

Undernäring är en stor utmaning inom vård och omsorg om äldre personer. Det leder ofta till en minskad muskelmassa som kan vara svår och mödosam att återuppbygga. Därför är det viktigt att förebygga risken för undernäring så tidigt som möjligt. Bra rutiner är viktiga nycklar.

Fall och frakturer kan också förebyggas med till exempel en säker boendemiljö och läkemedelsgenomgångar.

Både personligt lidande och samhällskostnader kan minska genom att kommuner och regioner prioriterar fallförebyggande åtgärder. Socialstyrelsens hälsoekonomiska beräkningar visar att förebyggande åtgärder kan innebära en ekonomisk besparing på några års sikt.

Ekonomiskt perspektiv på fallpreventivt arbete, inom temat Fallolyckor och fallpreventivt arbete

Temat Undernäring hos äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter