Nytt tema om daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Många personer som deltar i daglig verksamhet stannar också i många år. På Kunskapsguiden finns nu ett helt nytt tema och kunskapsstöd om daglig verksamhet.
Två personer bakar i ett storkök. Den ena håller armen om den andra. Båda ler.

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen enligt LSS. Under 2022 hade 41 181 personer daglig verksamhet. Det är den vanligaste sysselsättningen för ungdomar som har avslutat den anpassade gymnasieskolan, tidigare kallad gymnasiesärskolan. Många deltar i verksamheten tills de går i pension.

Formen för daglig verksamhet kan variera mycket, men det är alltid viktigt att den erbjuder stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter deltagarnas individuella behov och önskemål. Ett övergripande mål är också att utveckla den enskildes möjligheter till lönearbete på kortare eller längre sikt.

I vårt nya tema om daglig verksamhet enligt LSS beskrivs bland annat vad som är viktigt när en person börjar i daglig verksamhet, utvecklingsmöjligheter som behöver finnas och vad som är angeläget att tänka på när en person som har deltagit i daglig verksamhet under stora delar av sitt liv ska gå i pension.

Nytt kunskapsstöd i tre delar

I temat lyfter vi fram Socialstyrelsens nya kunskapsstöd om daglig verksamhet enligt LSS. Det handlar om vad som är viktigt i daglig verksamhet för att personer som står längst från arbetsmarknaden ska kunna behålla sina förmågor utifrån sina egna förutsättningar, men också utveckla nya. Deltagarna ska också få möjlighet att vara delaktiga i samhället.

Kunskapsstödet vänder sig till chefer och medarbetare i daglig verksamhet, samt handläggare, verksamhetsutvecklare och andra funktioner som daglig verksamhet är beroende av för att kunna hålla god kvalitet. Det kan användas oberoende av i vilken regi den dagliga verksamheten drivs.

Kunskapsstödet består av tre delar:

  • En skrift: Att utveckla den dagliga verksamheten – ett kunskapsstöd.
  • Ett studiehäfte med reflektionsfrågor kopplade till det skriftliga materialet.
  • Fyra korta filmade föreläsningar som du kan se i temat på Kunskapsguiden.

Kunskapsstödet är flexibelt och kan användas på många olika sätt – både som stöd i verksamhetsutveckling och vid kompetensutveckling av personalen. Verksamheterna kan välja vilka frågor de behöver arbeta med för tillfället.

Du hittar kunskapsstödets samtliga delar i temat på Kunskapsguiden.

Daglig verksamhet enligt LSS

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.