Stöd för personcentrerad samverkan mellan vårdgivare och socialtjänsten

Idag ställs höga krav på informationsdelning och samverkan mellan vårdgivare och socialtjänsten. Bra system för samverkan bidrar både till patientsäkerhet och effektivitet. På Kunskapsguiden finns nu ett nytt stöd för hur informationen i en individuell plan kan struktureras på ett gemensamt sätt.
Vårdplanering i hemmet med patient, anhörig, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut.

Många invånare får idag vård både på sjukhus och i kommunal hälso- och sjukvård. Många med kommunal hälso- och sjukvård behöver även insatser från socialtjänsten.

– Det handlar ofta om äldre med komplexa hälsoproblem, som är beroende av att hälso- och sjukvården och socialtjänsten lever upp till krav och förväntningar på en god samverkan, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd och projektledare för omställningen till god och nära vård på Socialstyrelsen.

Omställningen till en god och nära vård syftar till att vården ska organiseras med utgångspunkt i invånarnas behov och förutsättningar. För att det ska lyckas behövs en personcentrerad samverkan.

Nytt stöd om individuell plan

Under vårt tema om stöd för samverkan finns stöd för en säker och personcentrerad samverkan. Där finns nu också ett nytt stöd från Socialstyrelsen om hur informationsmängder kan struktureras för att upprätta en samordnad individuell plan, även kallad SIP.

Stödet innefattar termer, begrepp och informationsstruktur så att informationen i den individuella planen kan struktureras på ett nationellt, gemensamt sätt.

– Stödet beskriver också processen för när socialtjänsten och hälso- och sjukvården upprättar en individuell plan, samt hur patienten och brukaren kan delta utifrån förutsättningar och preferenser, säger Niklas Eklöf, enhetschef e-hälsa på Socialstyrelsen.

Nytt på temat är även ett inspelat webbinarium där du får veta mer om Socialstyrelsens stöd inom informationsdelning och samverkan.

Stöd för samverkan – Strukturerad information i en individuell plan med hjälp av nationell informationsstruktur

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter