Internationella patientsäkerhetsdagen 2020

Sverige är aktiv medlem i världshälsoorganisationen WHO som initierat den internationella patientsäkerhetsdagen för att skapa global medvetenhet kring patienternas säkerhet. Den 17 september deltar Sverige i en världsomspännande kampanj som i år har hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet som tema.

Det är andra gången som den internationella patientsäkerhetsdagen hålls för att skapa en global medvetenhet kring patientsäkerhet. Årets tema är "Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety" – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten.”

Det är med anledning av covid-19 som WHO valt att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som pandemin inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.

– Att hälso- och sjukvårdspersonalen har goda och säkra arbetsförhållanden är centralt för patienternas säkerhet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Vi är många som berörs och kan bidra till att stärka patientsäkerheten, både i det enskilda mötet och nationellt. I år har Socialstyrelsen lanserat en Nationell handlingsplan för patientsäkerhet och även tagit initiativ till ett nationellt råd för patientsäkerhet.

– Just nu pågår ett stort arbete ute i regioner och kommuner med att sprida kännedom om den nationella handlingsplanen och stödja implementeringen så att de kan ta fram egna handlingsplaner, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och projektledare för arbetet.

På Socialstyrelsens webbplats för patientsäkerhet kan du läsa mer om den internationella patientsäkerhetsdagen samt ta del av filmer och material

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.