Internationella patientsäkerhetsdagen 2020

Sverige är aktiv medlem i världshälsoorganisationen WHO som initierat den internationella patientsäkerhetsdagen för att skapa global medvetenhet kring patienternas säkerhet. Den 17 september deltar Sverige i en världsomspännande kampanj som i år har hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet som tema.

Det är andra gången som den internationella patientsäkerhetsdagen hålls för att skapa en global medvetenhet kring patientsäkerhet. Årets tema är "Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety" – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten.”

Det är med anledning av covid-19 som WHO valt att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som pandemin inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.

– Att hälso- och sjukvårdspersonalen har goda och säkra arbetsförhållanden är centralt för patienternas säkerhet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Vi är många som berörs och kan bidra till att stärka patientsäkerheten, både i det enskilda mötet och nationellt. I år har Socialstyrelsen lanserat en Nationell handlingsplan för patientsäkerhet och även tagit initiativ till ett nationellt råd för patientsäkerhet.

– Just nu pågår ett stort arbete ute i regioner och kommuner med att sprida kännedom om den nationella handlingsplanen och stödja implementeringen så att de kan ta fram egna handlingsplaner, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och projektledare för arbetet.

På Socialstyrelsens webbplats för patientsäkerhet kan du läsa mer om den internationella patientsäkerhetsdagen samt ta del av filmer och material