Mat och måltidsmiljö – viktigt för äldres livskvalitet

Det är stora skillnader mellan kommunerna i hur äldre på äldreboenden upplever måltiderna. I en del kommuner tycker knappt hälften att maten är god och att måltiden är en trevlig stund, i andra är nästan alla nöjda. Det framgår av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2022 – Vård och omsorg för äldre. Mat och måltider är en viktig del av omvårdnaden av äldre. På Kunskapsguiden finns information, utbildningar och material inom området.
Äldre dam i matsal på äldreboende

– Andelen äldre som är nöjda med maten varierar mellan 50 och 90 procent bland kommunerna och andelen äldre som upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen varierar mellan 41 och 90 procent, säger Ann-Catrin Johansson, utredare på Socialstyrelsen och ansvarig för publiceringen Öppna jämförelser 2022 – Vård och omsorg för äldre.

Mer om Öppna jämförelse 2022 – Vård och omsorg för äldre hos Socialstyrelsen

Mat och måltider är en viktig del av omvårdnaden av äldre. Med hög ålder ökar risken för undernäring. Det leder i sin tur till ökad risk för fallolyckor, sjukdom och minskad möjlighet att klara sig själv.

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen och därför är det så viktigt att maten ger den äldre energi och näring. Maten och måltiden fungerar också som ett sätt att spegla den äldres identitet, kultur och historia. Måltiden är också en viktig del av den äldres livskvalitet, en stund för gemenskap och glädje.

Mer om mat och näring för äldre personer

På Kunskapsguidens tema Mat och näring för äldre personer finns utbildningar och material samlat för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Där finns också information om hur du kan förbättra arbetet med att ge näringsrik mat och en måltidsstund som ger glädje.

– Kommuner och verksamheter kan göra mycket för hälsan och livskvaliteten hos äldre genom att förbättra mat och måltider, säger Ann-Catrin Johansson.

Temat Mat och näring för äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.