Nytt stöd för att minska den akuta hemlösheten med Bostad först

Ett eget boende är viktigt för alla människors trygghet, hälsa och livskvalitet. En av insatserna som socialtjänsten kan erbjuda till personer som lever i hemlöshet är modellen Bostad först som är utformad för personer med komplexa sociala problem. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd för kommuner som vill arbeta med modellen.
Flygfoto på lägenhetskomplex i slingrig formering.

Modellen Bostad först är en av socialtjänstens insatser för personer i hemlöshet med komplexa sociala problem som till exempel psykisk ohälsa i kombination med skadligt bruk och beroende. Tanken är att personer som befinner sig i hemlöshet först ska få en egen bostad och sedan erbjudas flexibelt och individuellt utformat stöd och behandling.

– Bostad Först innebär en trygg och varaktig boendelösning för personer som tidigare varit hänvisade till akuta och kortsiktiga boendeinsatser, vilket bidrar till minskad hemlöshet och förbättrad livskvalitet för målgruppen, säger Anna Nerelius, utredare på Socialstyrelsen.

Stöd för verksamheter i arbetet med Bostad först

För att fler kommuner ska kunna erbjuda Bostad först stöttar Socialstyrelsen ekonomiskt med statsbidrag och med ett nytt kunskapsstöd som ska underlätta för verksamheter att implementera, utveckla och öka insatsen Bostad först.

– Intresset bland kommunerna är stort. Bostad först finns redan i över 30 kommuner och för 2024 har 125 kommuner ansökt om statsbidrag för att implementera eller utveckla modellen. Vi hoppas att vårt kunskapsstödjande material ska vägleda och inspirera kommunerna i sitt arbete framåt, säger Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen.

Det kunskapsstödjande materialet om modellen Bostad först vänder sig till allt från politiker och verksamhetsledningar till medarbetare som ska ge det praktiska stödet till hyresgästerna. Kunskapsstödet består av filmer, presentationer, intervjuer, diskussionsfrågor och annat stödmaterial.

Kunskapsstödjande material om modellen Bostad först

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.