Vi uppmärksammar sverigefinnarnas dag

Den 24 februari är det sverigefinnarnas dag. Sverigefinnar är en av fem nationella minoriteter i Sverige och finskan är erkänt som nationellt minoritetsspråk. I förvaltningsområdet för det finska språket ingår 66 kommuner där de som vill har rätt till förskola och äldreomsorg på finska.
Sverigefinsk flagga

Sverigefinnarna är sedan år 2000 en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Då erkändes också finska som nationellt minoritetsspråk.

Sverigefinnarna är den till antalet största av de nationella minoriteterna. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

Sverigefinnarnas dag har firats sedan 2011 för att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.

Läs mer om sverigefinnar och finska på Kunskapsguiden

Delrapport om sverigefinnars hälsa

Transkulturellt Centrum driver projektet ”Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov” på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Projektets första delrapport innehåller en kunskapsöversikt som sammanställer det som hittills är känt om sverigefinnars hälsa. Den pekar på att Finlandsfödda kvinnor och män, som grupp, tenderar ha sämre hälsa än Sverigefödda såväl kroppsligt som psykiskt.

Sverigefinnars hälsa: En kunskapsöversikt – Transkulturellt Centrum

Sveriges nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Under vårt tema om nationella minoriteter kan du bland annat läsa om minoriteternas rättigheter och minoritetslagen, Europarådets konventioner och minoritetspolitikens tre delområden.

Temat Nationella minoriteter på Kunskapsguiden

Läs mer hos andra

Sverigefinländarnas delegation

Minoritet.se

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.