Nytt tema om familjehemsvård

Socialtjänsten ska se till att barn som inte kan bo med sina föräldrar får en god vård och omsorg utifrån sina behov. I det nya temat om familjehemsvård får du samlad information om socialtjänstens ansvar och hänvisning till fördjupad kunskap i handböcker och andra kunskapsstöd.
Flicka gör läxa vid köksbord

Familjehemsvård är den vanligaste placeringsformen när barn inte kan bo kvar hemma. Socialtjänsten ska se till att barn som inte kan bo med sina föräldrar får en god vård och omsorg utifrån sina behov. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vård- eller andra behandlingsinsatser.

I det nya temat om familjehemsvård hittar du samlad information om socialtjänstens ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, ge stöd och utbildning till familjehemmen och planera barnens umgänge med föräldrar och andra anhöriga. Du kan också läsa om hur socialtjänsten kan öka tryggheten och stabiliteten för de barn som av olika skäl inte kan återförenas med sina föräldrar. Inom kort kommer temat uppdateras med information om placerade barns hälsa och skolgång – viktiga områden som socialtjänsten behöver uppmärksamma bättre.

– Temat sammanfattar grundläggande information om familjehemsvård. Där hittar du alltså kärnan av det som gäller enligt den lagliga regleringen alternativt forskningen. Men för att få tillräcklig kunskap behöver socialtjänsten fördjupa sig i handböcker och kunskapsstöd av olika slag som vi hänvisar och länkar till under temat, säger Solveig Freby, utredare på Socialstyrelsen.

Vänder sig till socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Informationen har främst tagits fram för att användas av socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård, till exempel med familjehemsutredningar och utbildning av familjehem, men även med placeringar och uppföljning av barnen. Informationen är också användbar av andra som arbetar med dessa frågor och som söker kunskap om arbetets olika delar.

– Temat ger både en sammanfattande bild av de viktigaste delarna i socialtjänstens arbete med både barnen och familjehemmen och länkar vidare till fördjupning i Socialstyrelsens material. Stödet kan användas både som introduktion till området, men också i det fortsatta arbetet, säger Solveig Freby.

Temat Familjehemsvård

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter