Nytt stöd för vård vid obesitas

Personer med obesitas, ofta kallat fetma, har en ökad risk att dö i förtid och för att drabbas av andra allvarliga sjukdomar. Trots att mer än var tionde svensk lever med sjukdomen får alltför få diagnos och rätt vård. Personal inom hälso- och sjukvården behöver därför mer kunskap om sjukdomen. I nya temat om obesitas hittar du samlad information och stöd i arbetet.

Personer med obesitas har en ökad risk att dö i förtid och en ökad risk för flera andra allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression och flera cancerformer. Trots att mer än var tionde svensk lever med sjukdomen får alltför få diagnos och rätt vård. Exempelvis får bara vart femte barn med obesitas behandling.

Ökad kunskap för bättre bemötande

Personer med obesitas är en stigmatiserad grupp och många upplever ett fördomsfullt bemötande när de vänder sig till hälso- och sjukvården. Kunskapen om obesitas behöver därför öka bland personalen.

– Personer med obesitas behöver mötas av kunnig personal, oavsett vad de söker vård för. Men att prata om vikt kan kännas svårt för personal som är ovan. Personalen behöver därför mer kunskap om sjukdomen för att bemöta personer med obesitas på ett sätt som inte är dömande eller stigmatiserande, säger Liv Thalén, projektledare på Socialstyrelsen.

Kunskapsguidens nya tema om obesitas vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården. Temat tar upp olika sätt att behandla obesitas men också om förebyggande arbete i samverkan mellan föräldrar och barn- och elevhälsovården.

Läs mer under temat om obesitas

Läs om de nationella riktlinjerna för vård vid obesitas hos Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.