Vi uppmärksammar samernas nationaldag

Idag den 6 februari firar vi samernas nationaldag. Samerna är Sveriges urfolk och en av fem nationella minoriteter i Sverige. Kunskapsguiden uppmärksammar dagen genom att lyfta olika kunskapsstöd om samisk hälsa.
Samisk flagga vajar i vinden framför lappkåta

Idag den 6 februari firar vi samernas nationaldag. Samerna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige och den samiska minoriteten är också Sveriges urfolk. Det första firandet av den samiska nationaldagen skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

Samiska är erkänt som nationellt minoritetsspråk och år 2010 utökades förvaltningsområdet för samiska där de som önskar bland annat har rätt till förskola och äldreomsorg på samiska.

Kunskapsstöd om samisk hälsa

Sametinget har tillsammans med fyra regioner och andra aktörer bildat ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Kunskapsnätverket har bland annat tagit fram en strategi för en kulturanpassad hälso- och sjukvård och en webbutbildning om samisk kulturförståelse.

Under Kunskapsguidens tema om nationella minoriteter hittar du mer information om strategin för samisk hälsa, en kulturanpassad hälso- och sjukvård, webbutbildningen om samisk kulturförståelse och samers psykosociala hälsa.

­– Temat om nationella minoriteter vänder sig till alla som arbetar i kommuner och regioner i syfte att vara ett stöd i arbetet. Att känna till samernas historia och nuvarande situation samt deras kultur, språk och rättigheter är en viktig grund för att kunna ge ett bra bemötande för alla som i sin yrkesroll möter samer, säger Katarina Popovic, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer under temat Nationella minoriteter

Läs mer hos andra

Minoritet.se

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.