Nytt stödmaterial för dialog med familjehem om långsiktigt placerade barn

Socialstyrelsen har tagit fram ett material som socialtjänsten kan använda för att prata med familjehem om de juridiska skillnaderna mellan familjehemsplacering, vårdnadsöverflyttning och adoption. Materialet finns tillgängligt under Kunskapsguidens tema om familjehemsvård.

Utgångspunkten är att barn som är placerade i familjehem ska återförenas med sina föräldrar när målet med vården är uppnått. Men ibland är inte en återförening det bästa för barnet. Då behöver socialtjänsten arbeta för att skapa trygghet och stabilitet för barnet på lång sikt. Det kan till exempel ske genom fortsatt familjehemsplacering men också genom att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna eller att familjehemsföräldrarna adopterar barnet.

Socialstyrelsen har nu tagit fram ett nytt material som socialtjänsten kan använda i dialogen med familjehem när det gäller långsiktiga lösningar för att skapa trygghet och stabilitet för barnet.

Materialet består dels av en presentation som handlar om barn som växer upp i familjehem och som ger socialtjänsten möjlighet att berätta om hur arbetet fungerar i den egna kommunen. Det består också av en animerad film och vanliga frågor och svar om familjehemsplacering, vårdnadsöverflyttning och adoption.

Läs mer och ta del av materialet under Långsiktigt placerade barn

Samlad information och stöd om familjehemsvård

Familjehemsvård är den vanligaste placeringsformen när barn inte kan bo kvar hemma. Socialtjänsten ska se till att barn som inte kan bo med sina föräldrar får en god vård och omsorg utifrån sina behov. Barnets bästa ska vara avgö-rande vid alla beslut om vård- eller andra behandlingsinsatser.

Under vårt tema om familjehemsvård kan du läsa mer om placeringsformen. Där hittar du också stöd och utbildningsmaterial.

Temat Familjehemsvård

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.