Minskning av äldre som fått hemtjänst under pandemin

Under pandemin har betydligt färre äldre än vanligt fått en hemtjänstinsats utförd för första gången, enligt en ny analys som Socialstyrelsen gjort. Mellan mars och maj minskade andelen med 45 procent bland personer från 70 år och uppåt. Rädsla för att bli smittad kan vara en förklaring.
Man på äldreboende.

Socialstyrelsen följer löpande effekterna av covid-19 och har nu analyserat hur hemtjänstinsatserna till äldre har påverkats under pandemin.

– Den analys som Socialstyrelsen publicerat visar att andelen äldre som beviljats och fått hemtjänst för första gången minskade tydligt när tecknen på samhällsspridning av covid-19 började bli uppenbara i mars. En förklaring kan vara att många har avstått från att söka hjälp från hemtjänsten av rädsla för att smittas, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens analys baseras på data från februari till och med juli. Under hela den perioden rör det sig om drygt 500 färre personer som sökt, beviljats och fått en hemtjänstinsats för första gången, jämfört med samma period åren 2014–2019. Minskningen var som tydligast mellan mars och maj i år – från 328 personer 70 år eller äldre till 205 personer per 100 000 invånare. Störst minskning syns bland äldre från 80 år och uppåt. Antalet började öka igen från och med juni, men ligger fortfarande på en lägre nivå än 2014–2019.

– Det kan få allvarliga konsekvenser för hälsan och välmåendet om personer låter bli att ansöka om hjälp trots att de inte längre klarar sig själva. Även närstående, som kanske hjälper den äldre i stället, kan belastas hårt. Om man känner att man behöver hemtjänst så ska man ansöka om det, säger Michaela Prochazka.

Minskningen av äldre som fått en hemtjänstinsats för första gången syns över hela landet, men skiljer sig åt mellan regionerna. Förändringen var mest uttalad i Region Västerbotten, med 36 procents minskning februari–juli. Lägst var minskningen i region Värmland, med 12 procent. Socialstyrelsens analys visar inte på något tydligt samband till smittspridningen i respektive region.

Färre i ordinärt boende har fått insatser från socialtjänsten (pdf)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.