Så påverkas bidrag och försäkringar när barn placeras

När ett barn placeras i samhällsvård påverkas rätten till olika socialförsäkringsförmåner. Innan en placering kan det vara bra att socialtjänsten informerar föräldrar och familjehem om att olika ersättningar kan påverkas och vilket ansvar som ligger på var och en. På Kunskapsguiden finns nu samlat stöd för detta.
Pappa och dotter i kök

– Olika förmåner kan påverkas när barn placeras och det är viktigt att socialtjänsten informerar föräldrar och familjehem om det. Om ersättningar och förmåner betalas ut felaktigt riskerar föräldrarna annars att bli återbetalningsskyldiga för förmåner som de inte längre har rätt till, säger Rose-Marie Odstam, utredare på Socialstyrelsen.

Kommunen har vissa skyldigheter att anmäla förändringar i barnets boendesituation till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Men även föräldrar som ansökt om eller får socialförsäkringsförmåner är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden, som att barnet inte bor hemma längre, till den myndighet som ansvarar för förmånen.

Under vårt tema om socialförsäkringsförmåner hittar du nu samlad information om vad som är viktigt att tänka på inför placering, men även efter beslut om placering och när placeringen avslutas. Där finns också tips om material på Försäkringskassans webbplats som kan användas i mötet föräldrar och familjehem.

– Samtal om ekonomi kan vara jobbiga att ha i samband med att ett barn placeras men det är viktigt att alla har rätt information. Vi hoppas att det här materialet ska vara ett stöd för socialtjänsten i deras arbete med barn i samhällsvård, säger Rose-Marie Odstam.

Socialförsäkringsförmåner – när ett barn placeras i samhällsvård

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.