Vägledning för elevhälsan nu i digital och sökbar form

Vägledning för elevhälsan bidrar till att stärka ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete i hela landet. Nu finns vägledningen på Kunskapsguiden i tillgänglig och sökbar form.
Barn i klassrum, lärare pekar och visar.

Det är Socialstyrelsen och Skolverket som gemensamt står bakom vägledningen, som nu har uppdaterats och tillgängliggjorts digitalt. Vägledningen riktar sig främst till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan, vårdgivare och skolhuvudmän samt lärare och övrig skolpersonal.

Elevhälsoarbetet har nyligen förtydligats i skollagen. Det är en del av skolans kvalitetsarbete och ska ske på flera nivåer och i samverkan med lärare, övrig personal och vid behov med hälso- och sjukvården.

– Elevhälsan har en central roll i arbetet med att skapa bra möjligheter till lärande, utveckling och en god hälsa för barn och unga. Vägledningen blir nu mer tillgänglig för de som ska använda den. Syftet är att bidra till att elevhälsoarbetet både stärks och blir mer likvärdig över landet, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Vägledningen spänner över en rad ämnen, såsom att främja psykisk hälsa, att förebygga frånvaro, hantera patientjournaler, systematiskt kvalitetsarbete, samverkan vid övergångar.

Specialtema med egen sök- och filtreringsfunktion

Vägledning för elevhälsan är ett specialtema på Kunskapsguiden. Det innebär att temat har egen sök- och filtreringsfunktion, som gör det möjligt att enbart söka bland sidorna inom detta tema.

Vägledning för elevhälsan

Skolverket – Elevhälsoarbetet stärks i skollagen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter