Nytt tema om avhopparverksamheter

Att arbeta med individer som väljer att lämna organiserad brottslighet, och som behöver samhällets stöd och skydd för att göra det, är komplext. Det krävs omfattande samverkan mellan socialtjänst, polis och flera andra myndigheter. På Kunskapsguiden finns nu ett nytt tema om avhopparverksamheter.
Man tittar ut genom fönster, dyster stämning

En avhoppare definieras som en individ som har valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja detta. Det finns ingen åldersgräns utan även barn kan bedömas behöva avhopparinsatser.

Det är kommunernas socialtjänster som har huvudansvaret för avhoppare och verksamheten bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete mellan socialtjänsten och Polisen.

– Det dödliga våldet i kriminella nätverk är en utmaning för hela samhället. Därför är det viktigt att kommunerna ser över och utvecklar sitt brottsförebyggande arbete. Det krävs att vi kraftsamlar tillsammans för att skapa förutsättningar för samhällets olika aktörer att arbeta på ett likvärdigt och verkningsfullt sätt, så att fler personer hoppar av. Vi behöver göra det för brottsoffers, anhörigas, samhällets och deras egen skull, säger Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen.

Myndighetsgemensam målbild

Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse har sedan september 2021 i uppdrag att tillsammans förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.

Myndigheterna har tagit fram en gemensam målbild om att avhopparen ska få ett kvalitetssäkrat stöd av samhället som är baserat på bästa tillgängliga kunskap.

På Kunskapsguidens nya tema om avhopparverksamheter kan du läsa mer om arbetet och ta del av stödmaterial.

Avhopparverksamheter

Här kan du läsa mer om myndigheternas olika roller i avhopparverksamheten

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.