Patientens behov är avgörande för den medicinska bedömningen

För att minska smittspridning har Socialstyrelsen uppmanat äldreboenden att försöka minska mängden kontakter som de äldre på boendet har. Regelverket har stoppat privata besök, men verksamheterna måste också se över de besök som är kopplade till själva vården.

Socialstyrelsen uppmanar verksamheter att värdera varje besök och inte låta dem fortgå rutinmässigt.

– Vi har till exempel gett rådet att tillfälligt pausa tandvårdsbesök, trots att vi vet att de har stort värde för de boende. Att minska smittspridning och skydda de äldre har i detta läge varit viktigare, säger Thomas Lindén, chef för avdelningen kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

Dessutom har Socialstyrelsen rekommenderat att man kan överväga att ersätta rutinmässiga läkarbesök med konsultation per telefon eller digitalt.

– Om man känner sin patient, kanske nyligen har träffat den och dessutom har ett bra samarbete med teamet på plats kan man lösa mycket på detta sätt. Ibland räcker inte det, utan läkaren måste träffa patienten på plats och göra en bedömning. Då ska man göra det. Patientens behov ska avgöra säger Thomas Lindén.

På samma sätt ska man försöka ge patienten den vård den behöver på plats, utan att flytta patienten till sjukhus. Så fungerar vården i stor utsträckning i vanliga fall också. I livets slutskede är det ofta direkt olämpligt att flytta patienten till sjukhus. Men om en patient behöver sjukhusets resurser för att återfå sin hälsa, ska den få tillgång till dem. Även här ska patientens behov avgöra.

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 (pdf)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.