Nytt webbstöd för IBIC-utbildning

Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbintroduktion som ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår i arbetssättet. Webbstödet vänder sig till verksamheter som arbetar med personer utifrån SoL och LSS, oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Webbintroduktionen för IBIC som Socialstyrelsen har tagit fram är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC. Den ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår. Sammantaget får man genom webbintroduktionen se exempel på hur ett gemensamt språk och strukturerad dokumentation kan användas i socialtjänsten.

– IBIC skapar förutsättningar för socialtjänsten att använda sig av ett gemensamt språk och en gemensam kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är. Det skapar förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov, säger Johan Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Öva på att använda arbetssättet IBIC

Webbintroduktionen består av en inledande del som beskriver arbetssättet och hur verksamheten kan förbättras genom att använda IBIC. Den vänder sig både till politiker, ledning, ansvariga för verksamhet, och handläggare och utförare. De övriga avsnitten beskriver användningen av IBIC och vänder sig främst till handläggare och utförare.

– Syftet är att både handläggare och utförare ska få en genomgång av IBIC och få öva på att använda sig av arbetssättet, säger Johan Hansson.

Stöd till verksamheter som arbetar utifrån SoL och LSS

Webbstödet vänder sig till verksamheter som arbetar med personer utifrån SoL och LSS, oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

De som ansvarar för införandet av IBIC i sin kommun eller verksamhet kan använda webbintroduktionen som ett komplement till sin lokala utbildning. Politiker, ledning och verksamhetsansvariga kan använda webbintroduktionen för att få ökad kunskap om vad IBIC är.

IBIC är också en del av Socialstyrelsens arbete med att ge stöd för att öka kvaliteten i socialtjänsten och stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.

– Har vi inte kännedom om ur det går för individerna som finns i vår verksamhet så kan vi inte veta att vi ger dem rätt stöd, säger Johan Hansson.

Webbintroduktionen för IBIC på Utbildningsportalen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.