Så kan du som arbetar i vård och omsorg upptäcka och fråga om våld

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Var fjärde kvinna har någon gång i livet utsatts för våld av en partner eller tidigare partner. På Kunskapsguiden beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Du får också veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.
Sjuksköterska med armarna i kors i sjukhuskorridor tittar in i kameran.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För kvinnor är hemmet den plats där risken för att utsättas för våld är störst. Förutom att våldet skadar och dödar människor, får det konsekvenser för hela samhällets välfärd och utveckling såsom för folkhälsa, ekonomi, utbildning och arbetsmarknad.

Just nu (vecka 47) pågår ”En vecka fri från våld” – en vecka då myndigheter, regioner, kommuner och andra lyfter fram insatser och kunskapsstöd för att stoppa våld och förtryck.

På Kunskapsguiden – Våld i nära relationer

Information om hur arbete mot våld i nära relationer kan utvecklas finns på Kunskapsguiden.se under temat Våld i nära relationer. Här beskrivs bland annat hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Att våga fråga är en grundläggande förutsättning för att kunna identifiera och hjälpa en person som befinner sig i en svår situation. I temat får du konkreta exempel på frågor som kan ställas.

Här förtydligas också socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar och du kan få kunskapsstöd och tips om utbildningar.

Våld i nära relationer – Kunskapsguiden

Socialstyrelsen har tidigare utrett 26 barn som utsatts för dödligt våld och 57 vuxna som utsatts för dödligt våld eller försök till dödligt våld av närstående gärningspersoner. Utredningarna utreder samhällets skyddsnät runt den som utsätts, och lyfter områden där förbättringar kan ske i arbetet för att förebygga och stoppa våld.

– Vi ser att våldsutövande mot närstående sällan uppmärksammas inom hälso- och sjukvården och att man inte frågar tillräckligt om våldsutsatthet. Det är tydligt att vården behöver bli ännu bättre på att fråga om våld, säger Moa Mannheimer på Socialstyrelsen, som arbetar med utredningarna.

Läs mer om och se filmer som sammanfattar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.