Interkulturellt perspektiv som stöd för jämlik vård och omsorg

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka förutsättningar som kan finnas i mötet med patienter, brukare eller anhöriga. Det behövs även insikt om hur egna föreställningar och kulturella referensramar påverkar. På Kunskapsguiden finns nu nya verktyg som du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården kan använda dig av.
En kvinna håller ett barn i sin famn medans en annan tittar på.

En organisation med ett interkulturellt perspektiv innebär att de professionella är medvetna och har kunskap om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver till exempel reflektera över hur hinder för en jämlik vård och omsorg kan överbryggas. Hinder för tillgång till vård och omsorg på lika villkor som listats är exempelvis:

  • rädsla och brist på tillit hos människor som leder till att de inte söker hjälp, vilket kan leda till brist på tidiga insatser
  • stöd och insatser som inte passar eller är otillgängliga
  • språksvårigheter, brist på tolkar och information på olika språk.

På Kunskapsguidens tema om interkulturellt perspektiv kan du läsa mer om detta. Temat riktar sig framför allt till dig som är medarbetare, ansvarig chef eller verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Innehållet kan användas som kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. Du hittar bland annat övningar, publikationer och utbildningar kopplade till interkulturellt perspektiv.

Interkulturellt perspektiv

Tre frågor – för att uppmärksamma barn och unga med funktionsnedsättning i migrationsprocessen

I temat finns en del som handlar om barn och unga i migration. De flesta insatser som är verksamma för barn och unga generellt är verksamma även för barn och unga med migrationserfarenheter. Men kulturellt anpassade insatser kan uppfattas som mer relevanta, och här får du exempel på sådana anpassningar.

Barn och unga med funktionsnedsättning som befinner sig i migrationsprocessen är extra utsatta och har svårare än andra att föra sin egen talan. Att upptäcka barnets eller ungdomens funktionsnedsättning tidigt är viktigt för att kunna ge rätt stöd.

Tre frågor är ett material som riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och möter barn och unga som befinner sig i migrationsprocessen. Syftet med materialet är att du ska få stöd i ditt arbete att tidigt uppmärksamma särskilda behov och funktionsnedsättningar hos barnen i de familjer du möter.

Barn och unga i migration

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.