Nytt stöd i arbetet för att stärka placerade barns och ungas rätt till god hälsa

Placerade barn och unga har betydligt fler hälsoproblem än sina jämnåriga. För att de ska få en god och jämlik hälsa behöver socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården samverka. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stöd för att underlätta samverkan. Det finns nu tillgängligt på Kunskapsguiden.
Läkare och ung patient med förälder

Placerade barns och ungas fysiska, psykiska och orala hälsa behöver uppmärksammas i högre grad än den gör idag. Barnen har ofta saknat relevanta vårdkontakter under sin uppväxt. Många gånger har de inte fått ta del av den generella hälsovård som är till för alla barn och unga, exempelvis vaccinationer och hälsokontroller.

Barn och unga i samhällsvård har också sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan. En bidragande orsak till detta är att placerade barn och unga flyttar oftare än andra barn, både när de är placerade och under perioder då de inte är placerade.

Samverkan är nödvändigt för en jämlik hälsa

För att placerade barn och unga ska få en god och jämlik hälsa behöver socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården samverka. Det nya stödet HälsoSAMS är ett konkret och praktiskt stöd för att underlätta samverkan inför, under och inför ett avslut av en placering. Stödet finns i tre versioner – en för socialtjänsten, en för hälso- och sjukvården och en för tandvården.

HälsoSAMS tydliggör också roller och ansvar i samverkan och stödet utgår från gällande regelverk. Materialet innehåller bland annat stöd för genomförandet av Hälsoundersökning enligt lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Läs mer och ta del av stödet under något av våra teman om familjehemsvård eller hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga.

Familjehemsvård – Hälso- och sjukvård och tandvård

Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga – Skolgång och hälsa

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.