Vi uppmärksammar Förintelsens minnesdag

Idag den 27 januari uppmärksammar vi Förintelsens minnesdag för att hedra de som mördades i nazisternas förintelseläger. Förintelsen drabbade miljontals judar och även romer, två av Sveriges fem nationella minoriteter. På Kunskapsguiden kan du bland annat läsa om minoriteternas rättigheter, som att få värna sin egen kultur och tala sitt eget språk.

Foto: Thomas Karlsson.

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer, datumet då förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2005 deklarerade FN dagen som internationell minnesdag, en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under förintelsen och de som stod emot.

Läs mer om Förintelsens minnesdag hos Forum för levande historia

Samlat stöd under temat om nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Under vårt tema om nationella minoriteter kan du bland annat läsa om minoriteternas rättigheter och minoritetslagen, Europarådets konventioner och minoritetspolitiken.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

– Det är viktigt att personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten känner till de nationella minoriteternas särskilda rättigheter, så att de kan bidra till att de förverkligas inom sina respektive ansvarsområden, säger Katarina Popovic, utredare på Socialstyrelsen.

Temat Nationella minoriteter på Kunskapsguiden

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.