Demensteamen sätter personen i fokus

Demenssjukdomar omfattar cirka 130 000–150 000 personer i Sverige och antalet ökar. Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom är ett stöd för att utveckla gemensamma arbetssätt i landet. I fem kommuner har demensteam arbetat på ett nytt sätt utifrån Socialstyrelsens modell.

Demenssjukdomar går inte att bota, men tidig och rätt behandling kan lindra symtom och ge ökad livskvalitet, både för personen med sjukdomen och för anhöriga. Demenssjukdomar omfattar cirka 130 000–150 000 personer i Sverige och antalet ökar.

Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom är ett stöd för att utveckla gemensamma arbetssätt i landet. Insatsförloppet är en hörnsten i arbetet med att genomföra de förbättringar som ska göras enligt regeringens demensstrategi.

Läs mer om insatsförloppet hos Socialstyrelsen

Demensteam arbetar med personen i fokus utifrån insatsförloppet

I fem kommuner har demensteam arbetat med personen i fokus utifrån Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp. I en av kommunerna, Mörbylånga, ingår undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, anhörigkonsulent och enhetschef i demensteamet. Samtliga deltar i teamet som en del av sitt ordinarie arbete.

Modellen kan användas för planering och uppföljning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den kan även ge stöd till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och närstående.

– Det är roligt att se resultat av vårt arbete ute i verksamheterna och vi hoppas att fler kommuner får inspiration till att införa arbetssättet, säger Frida Nobel, medicinalråd vid Socialstyrelsen.

Samlad information för att stärka arbetssätt som sätter personen i fokus

Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. För att lyckas behöver hälso- och sjukvården i högre grad organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Temat God och nära vård

Personcentrering är ett förhållningssätt som grundas på principer om att mottagaren är en person med förmågor och behov, att personen är delaktig och där personalen är en resurs i personens hälsoprocess.

Temat Personcentrering

Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad. Det innebär att man fokuserar på hela personen, med unika behov, resurser och erfarenheter, och inte bara på sjukdomen.

Personcentrerad omvårdnad inom temat Demenssjukdomar hos äldre personer

Äldre personers vilja ska vara vägledande för de insatser äldreomsorgen ger. Många äldre personer med behov av omsorg har nedsatt beslutsförmåga och behöver stöd för att uttrycka sin vilja, sina behov och önskemål. På Kunskapsguiden hittar du ett metodstöd som ger råd om hur du kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Temat Stödja äldre personers vilja

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter