Nytt stöd för dig som arbetar med placerade unga

Barn och unga som varit långvarigt placerade i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) behöver få stöd och hjälp i övergången till eget boende. Nu kan du ta del av samlad information och kunskap om hur socialtjänsten kan arbeta för att underlätta för målgruppen.
Ryggtavla av ungdom som tittar mot lägenhetskomplex.

De flesta ungdomar i Sverige bor hemma när de blir myndiga och ofta mycket längre än så. Men för placerade unga kan 18-årsdagen vara ett orosmoment eftersom placeringen upphör, samtidigt som man kan ha ett fortsatt behov av stöd och hjälp. Därför är det viktigt att de får stöttning i övergången från en avslutad placering till eget boende.

På Kunskapsguiden kan du ta del av ett nytt stöd för hur socialtjänsten kan arbeta med placerade ungdomar i övergången till självständigt boende. Stödet består av information och reflektionsmaterial som syftar till att ta fram en gemensam problembild och handlingsplan för arbetsgrupper.

Läs mer om stöd till placerade unga i övergången till självständigt boende 

Du kan också läsa om hur Botkyrka och Sölvesborg kommuner arbetar för att stötta ungdomar i övergången till självständigt boende. Mattias Kubyar, integrationshandläggare på Botkyrka kommun, beskriver deras arbete såhär:

– Syftet med vårt arbete är att hjälpa ungdomarna att bli självständiga individer som förhoppningsvis vid avslutet av placeringen känner sig trygga utan socialtjänstens insatser. Vi har sett flera effekter, bland annat förbättrade skolresultat och fler som går ut gymnasiet, ökad hälsostatus och minskad risk för att hamna i kriminalitet och bostadslöshet. Att just få en fullständig gymnasieutbildning är ett av de viktigaste målen för och med arbetet, eftersom vi vet att utbildning är en av de främsta faktorerna för att minska risken för arbetslöshet och kriminalitet.


Läs reportaget om Sölvesborgs kommun

Läs reportaget om Botkyrka kommun

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.