Öka din kompetens om välfärdsteknik

Välfärdsteknik införs i snabb takt i Sveriges kommuner och det ökar behovet av att personalen har kompetens inom området. Om du vill lära dig mer om välfärdsteknik hittar du fördjupad information, publikationer, webbutbildningar och poddar under vårt tema om välfärdsteknik.
Hemtjänst hemma hos kvinna

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, påminnelseverktyg, digital tillsyn och läkemedelsfördelare.

Webbutbildningar och andra kunskapsstöd

Välfärdsteknik införs i snabb takt i Sveriges kommuner och det ökar också behovet av att personal som arbetar inom socialtjänsten eller kommunal hälso- och sjukvård har kompetens inom området. Det kan till exempel handla om vilken typ av digitalt stöd som bäst tillgodoser äldre personers individuella behov.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om välfärdsteknik och ta del av kunskapsstödjande produkter som publikationer, webbutbildningar och poddar.

Temat Välfärdsteknik

Socialstyrelsens webbutbildningar om välfärdsteknik handlar både om verktyg för att arbeta med e-hälsa och etik- och integritetsfrågor vid införandet av ny teknik. De vänder sig till dig som är chef eller arbetar med att samordna omsorgsinsatser för äldre personer. Myndigheten följer även löpande upp införandet av välfärdsteknik i kommunerna.

Kompetenscenter för välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter för välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

På kompetenscentrets webbplats hittar du bland annat en film om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen och en podd där du kan lyssna på intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom omsorgen.

Kompetenscenter för välfärdsteknik hos SKR

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.