Rehabilitering efter covid-19

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser.

När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. Rehabilitering kommer vara avgörande för att många som drabbas av covid-19 inte ska få bestående funktionsnedsättningar. Här behövs planering, koordinering och genomförande av vårdinsatser.

För professionen

Ett kunskapsstöd riktar sig till sluten vård och ett riktar sig till primärvård - kommunal och regional. Gemensamt är att de ger förslag på hur det går att använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurser.

Kunskapsstöd för sluten vård

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional

För beslutsfattare

Det finns dels ett planeringsstöd, dels ett beräkningsverktyg. Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer. Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger därmed en skattning av verksamhetens resursbehov.

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för sluten vård

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för primärvård – kommunal och regional  

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.