Lärande exempel om familjeorienterat arbetssätt i Tyresö och Uppsala

När föräldrar med missbruk eller beroende uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett föräldra- och barnperspektiv. På Kunskapsguiden finns stöd och vägledning i att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt. Nu finns också lärande exempel i form av en intervjufilm där två kommuner, Tyresö och Uppsala, delar med sig av sina erfarenheter.
Möte mellan ett barn och två vuxna. Barnets ryggtavla syns i fokus.

När socialtjänsten arbetar utifrån ett familjeorienterat arbetssätt samordnas verksamhetens olika enheter för att förbättra stödet till både barn, föräldrar och familjen som helhet. Arbetet förutsätter en helhetssyn och ett internt samarbete, där verksamhetens samlade kompetens kommer barn och föräldrar till del.


På Kunskapsguiden kan du som arbetar inom socialtjänstens verksamheter få kunskap och vägledning i att utveckla ett mer familjeorienterat arbetssätt. Under vårt tema om familjeorienterat arbetssätt vid missbruk eller beroende hittar du bland annat stöd för implementering, hantering av sekretess, och en film som ger en introduktion till familjeorienterat arbetssätt.

Familjeorienterat arbetssätt vid missbruk eller beroende

Lärande exempel – tips och inspiration

Ett antal kommuner har påbörjat arbetet med att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt i arbetet med familjer där det förekommer missbruk eller beroende. Under vårt tema om familjeorienterat arbetssätt vid missbruk eller beroende finns lärande exempel som ska inspirera och ge möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte.

I en film delar medarbetare från Tyresö och Uppsala med sig av sina erfarenheter av att arbeta samordnat med barn och föräldrar i familjer där det förekommer missbruk eller beroende. I båda kommunerna har man sett goda resultat av att detta arbete.

– I Tyresö jobbar vi samordnat mellan vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten för att utbyta våra respektive kunskaper, kompetenser och lära av varandra. Samarbetet börjar redan i mottagningarna där de olika enheterna konsulterar varandra när en orosanmälan kring en familj kommer in, säger Hannah Svensson, socialsekreterare i Tyresö kommun, i filmen.

Familjeorienterat arbetssätt vid missbruk eller beroende – Lärande exempel

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.