Förslag till ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september lämnade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. 26 myndigheter står bakom förslaget som har tagits fram i bred samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer. På Kunskapsguiden finns information och material som kopplar till förslagets riktning.
Ryggtavla av barn på grusväg vid åker, sträcker upp händerna mot himlen.

Psykisk ohälsa och suicid orsakar stort mänskligt lidande och har omfattande individuella och samhällsekonomiska konsekvenser. Depression och ångestsyndrom ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Att få det tidigt i livet innebär dessutom en risk att problemen finns kvar under lång tid.

Det handlar om livet

För att kunna förbättra den psykiska hälsan för alla, livsvillkoren för dem som lever med psykiatriska tillstånd och förebygga suicid, krävs engagemang och krafttag från alla delar av samhället. Det innebär ett brett, samordnat arbete mellan många parter.

”Det handlar om livet” är namnet på förslaget till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som nu tagits fram. Det bygger på alla medverkande myndigheters och aktörers samlade bild av vad som behöver göras.

Strategin har fyra övergripande mål som ska följas upp och vara vägledande för arbetet:

  • En bättre psykisk hälsa i hela befolkningen
  • En kraftfull minskning av antalet suicid
  • Minskad ojämlikhet i psykisk hälsa, genom särskilt arbete med de grupper som idag har sämre psykisk hälsa än andra
  • Personer med psykiatriska tillstånd ska kunna leva så bra liv som möj-ligt och delta i samhället efter sina förutsättningar

Läs mer och ta del av hela förslaget hos Folkhälsomyndigheten:

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Underlätta det gemensamma arbetet framåt

Redan idag arbetar delar av både socialtjänsten och hälso- och sjukvården i förslagets riktning.

Det ramverk som strategin föreslår ska göra det lättare för alla att prioritera och planera insatser, men också samla det arbete mot gemensamma mål som redan utförs, under de kommande tio åren.

På Kunskapsguiden finns en hel del information om sådant gemensamt arbete. Några exempel:

Tidiga och samordnade insatser (TSI)

Självvald inläggning – SI

Psykisk hälsa och ohälsa

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.