Nytt poddavsnitt om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblem

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har sämre möjlighet att få skydd och stöd på skyddade boenden. Frågan diskuteras i Socialstyrelsens senaste poddavsnitt där representanter från Landskrona kommun, Qjouren och Socialstyrelsen medverkar.
Person med hörlurar utomhus i grönska. Bild bakifrån med sol i ögat.

Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp.

En kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att få skyddade boenden tar emot den här gruppen. Varför är det så? Och hur kan stödet och insatserna för de här kvinnorna utvecklas? Frågorna diskuteras i Socialstyrelsens senaste poddavsnitt som handlar om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem.

I poddavsnittet deltar Helena Elisson, familjefridshandläggare på Landskrona kommun. Kommunen är en av de kommuner som har ett skyddat boende där våldsutsatta kvinnor med ett aktivt missbruk kan få boende och hjälp till behandling.  I avsnittet deltar också Wiveca Holst på Qjouren i Stockholm som är en öppen verksamhet för våldsutsatta kvinnor med erfarenhet av missbruk och prostitution. Även Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen, deltar i samtalet.

Du hittar podden här

Gott bemötande och våga fråga om våld

Många våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem drar sig för att söka hjälp. Därför är det viktigt att personal som kommer i kontakt med kvinnor med missbruksproblem har ett gott bemötande och vågar fråga om våld. Under temat om våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem hittar du olika typer av kunskapsstöd som publikationer och webbutbildningar.

– Ett gott bemötande är en förutsättning för att en våldsutsatt kvinna med missbruks- och beroendeproblem ska kunna ta emot samhällets stöd. Kvinnorna bär ofta på mycket känslor av skuld och skam, och hur de blir bemötta kan minska eller förstärka dessa känslor. Personal som möter våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem behöver kunskap om både missbruk och beroende, och om våld, säger Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.