Nytt utbildningspaket ska stärka arbetet mot undernäring

Nu lanserar Socialstyrelsen utbildningspaketet ”Ett näringsrikt samarbete”. Utbildningen syftar till att höja kompetensen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att färre äldre personer drabbas av undernäring. Du hittar utbildningen och andra kunskapsstöd under temat om undernäring hos äldre personer.
Hemtjänst hemma hos kvinna

I Sverige förekommer undernäring framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor. Med stigande ålder ökar risken för sjuklighet som funktionsnedsättning vilket kan påverka matintaget och risken att utveckla undernäring. Genom att vara uppmärksam på tidiga tecken kan undernäring relativt enkelt förebyggas.

– Utbildningspaketet vänder sig till dig som vårdutvecklare, lärare, berörd chef eller är personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen syftar till att höja kunskapen och förståelsen för nutritionsvårdprocessen och vilka rutiner som behövs för att förebygga och behandla undernäring, säger Lena Martin, dietist och utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har även uppdaterat föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:49) om förebyggande av och behandling vid undernäring. För att stödja följsamheten finns också en checklista som chefer och personal kan använda i utbildningssyfte.

Mer om utbildningspaketet och de nya föreskrifterna hos Socialstyrelsen

Utbildningen "Ett näringsrikt samarbete om undernäring" hittar du här

Samlad information om undernäring hos äldre personer

På Kunskapsguiden kan du bland annat läsa om bedömning och utredning av risk för undernäring, om att förebygga och behandla undernäring och behovet av samverkan mellan vård- och omsorgsgivare.

Under temat hittar du även relaterade publikationer och utbildningar från olika aktörer.

Temat Undernäring hos äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.