Vägledning om fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Alla som har insatser från hemtjänsten har rätt till en fast omsorgskontakt. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning. Socialstyrelsen har tagit fram ett vägledningsmaterial för att stödja kommuner och utförare i arbetet med fast omsorgskontakt. Det består av flera delar och finns på Kunskapsguiden.

I fjol infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

– Att det finns en utsedd person i hemtjänsten som lär känna den enskilde lite extra och har en helhetsbild över hans eller hennes behov kan öka känslan av trygghet, individanpassning och samordning, säger Anna Brooks, utredare på Socialstyrelsen.

Många kommuner arbetar sedan tidigare med kontaktperson i hemtjänsten. Syftet med att reglera fast omsorgskontakt är att det ska bli mer enhetligt i landet och att utförare ska ha ett tydligt mandat att utveckla rollen som fast omsorgskontakt. Från och med 1 juli 2023 ska den fasta omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska.

Ett paket med olika stöd 

Vägledningsmaterialet består av flera delar:

  • Vägledning för att planera och genomföra arbetet – inklusive exempel på arbetssätt i tre kommuner
  • Power point presentationer som chefer kan använda
  • Filmer
  • Reflektionsfrågor för hemtjänstpersonal
  • Frågor och svar

Du hittar hela paketet under Kunskapsguidens tema om fast omsorgskontakt.

Stöd till planering och införande och planering av fast omsorgskontakt

Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

Från och med den 1 juli 2023 ska fast omsorgskontakt ha ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska. Om du är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 kan du vara fast omsorgskontakt och använda titeln undersköterska utan bevis om skyddad yrkestitel, under en övergångsperiod på tio år. En tillsvidareanställning betyder att du är fast anställd på hel- eller deltid.

För att få ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska behöver du ansöka om det och få ansökan godkänd av Socialstyrelsen. Du kan ansöka om skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel – Socialstyrelsens webbplats Legitimation och intyg

Meddelandeblad om fast omsorgskontakt som beskriver de juridiska frågorna lite närmare.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.