Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, kan uppkomma efter livshotande eller traumatiska händelser som barnet eller den unga själv varit utsatt för eller har bevittnat. De flesta barn och unga som varit med om svåra händelser kan återhämta sig i en trygg miljö.