Uppsökande och förebyggande socialt arbete

Socialt fältarbete är ett av flera sätt att arbeta uppsökande och förebyggande. Kommuner kan organisera, planera och genomföra arbetet på många olika sätt.