Uppmärksamma barn och unga med funktionsnedsättning i migrationsprocessen

Barn och unga med funktionsnedsättning som befinner sig i migrationsprocessen riskerar att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Barnen är extra utsatta och har svårare än andra att föra sin egen talan. Att upptäcka barnets eller ungdomens funktionsnedsättning tidigt är viktigt för att kunna ge rätt stöd.