Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som gäller både lindriga psykiska besvär och symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga förutsätter dels kompetens hos dem som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.