Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Inom partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.