Handläggning och dokumentation med barnet i centrum

Socialtjänstens arbete med barn och unga består av flera olika delar som till stor del regleras i lagar och förordningar. Syftet är att stödja och skydda barn som annars riskerar en ogynnsam utveckling.