Brandskydd för särskilt riskutsatta personer

Alla som har svårt att uppmärksamma en brand och att utrymma sin bostad är riskutsatta vid en bostadsbrand. Personer som har en funktionsnedsättning, minnessvårigheter, missbruk eller som röker kan ha behov av ett förstärkt brandskydd.