Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn är personer under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver ha kunskap om ensamkommande barns särskilda behov, liksom sitt och andra aktörers ansvar i arbetet med dessa barn. Samverkan är också viktig för att barnen ska få ett bra mottagande. Här finns information och material till stöd för arbetet.