Nytt stöd för att möta personer med tankar på suicid

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningen Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten. Den handlar om hur du som arbetar i socialtjänsten kan samtala med människor som mår psykiskt dåligt och kan ha suicidala tankar. På Kunskapsguiden hittar du också annat stödmaterial inom området.

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Därför är det viktigt att personalen har kunskap om risk- och skyddsfaktorer för suicid.

Socialstyrelsen har nu tagit fram webbutbildningen Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten, både utförare, handläggare och chefer. Den består av texter, filmer och ljudfiler.

Läs mer och gå utbildningen hos Socialstyrelsen

Mer om suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden

På Kunskapsguidens tema om suicid och suicidprevention hittar du fördjupad information inom området. Där finns också publikationer, webbutbildningar och poddar som är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Temat Suicid och suicidprevention

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.