Nya gränsvärden för riskbruk av alkohol till hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har publicerat nya gränsvärden som riktar sig till hälso- och sjukvården för när vården bör erbjuda stöd till personer med riskbruk av alkohol. De nya gränsvärdena, information och material om riskbruk av alkohol, hittar du under Kunskapsguidens tema om levnadsvanor.
Patient och läkare

Gränsen för vad som räknas som ett riskbruk för män sänks till 10 standardglas eller mer per vecka. Gränsen för kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare, också 10 standardglas.

Med riskbruk menas den gräns för alkoholkonsumtion när hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd i form av exempelvis rådgivande samtal.

De nya riskbruksgränserna ingår som en del i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Just nu pågår en översyn av riktlinjerna och som en första del i arbetet har riskbruk av alkohol setts över.

Läs mer om de nya gränsvärdena hos Socialstyrelsen

Mer om riskbruk av alkohol på Kunskapsguiden

Alkohol ökar risken för olycksfall och sjukdom. Ju mer alkohol man dricker, desto större är risken. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att stödja personer med riskbruk av alkohol att dricka mindre.

I Kunskapsguidens tema om levnadsvanor kan du läsa mer om riskbruk av alkohol. Där finns också webbutbildningar, filmer och poddavsnitt om bland annat rådgivning om alkohol och alkoholvanor.

Riskbruk av alkohol

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.