Kunskapsstödjande material om modellen Bostad först

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstödjande material som ska underlätta implementeringen och användningen av modellen Bostad först. Materialet består av bland annat filmer, presentationer, intervjuer och diskussionsfrågor. Det vänder sig till kommuner, bostadsbolag, civilsamhällesorganisationer, hälso- och sjukvården och andra som vill lära sig mer om modellen.

Olivia Wigzell om Bostad först och det kunskapsstödjande materialet  

I den här filmen ger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell en introduktion till det kunskapsstödjande materialet om modellen Bostad först. Hon berättar också om Socialstyrelsens arbete med modellen utifrån målen i den nationella hemlöshetsstrategin. Speltid: cirka 1 minut och 30 sekunder.

Om modellen Bostad först 

Modellen Bostad först är till för personer i hemlöshet med komplexa problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk och beroende. Grundtanken är att personer som befinner sig i hemlöshet först ska få en egen bostad och sedan erbjudas flexibelt och individuellt utformat stöd och behandling.

Modellen Bostad först, sida på Kunskapsguiden

Om det kunskapsstödjande materialet om modellen Bostad först

Syftet med det kunskapsstödjande materialet är att det ska ge en grundläggande bild av modellen Bostad först och stötta verksamheter i arbetet med att implementera och använda modellen. Målgrupper för materialet är allt från politiker och verksamhetsledningar till medarbetare som ska ge det praktiska stödet till hyresgästerna. Materialet har tagits fram av Socialstyrelsen.

Det kunskapsstödjande materialet består av fyra huvuddelar. De olika delarna i materialet kan ses fristående från varandra eller som en helhet.

Inom de fyra delarna finns ett antal filmer där representanter från Socialstyrelsen, andra aktörer och hyresgäster diskuterar modellen Bostad först ur olika perspektiv och delar med sig av sina erfarenheter. Kopplat till filmerna finns stödmaterial i form av till exempel presentationer, intervjuer och diskussionsfrågor. Materialet kan användas enskilt, i arbetsgrupper eller tillsammans med samverkanspartners.

De fyra delarna i kunskapsstödet är:

Handbok Bostad först

På Stadsmissionens webbplats kan du läsa mer om Bostad först och modellens grundprinciper. Där finns även information om den europeiska handboken för modellen.

Bostadforst.se – Sveriges stadsmissioner

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsen, 2024.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter