Förhindra smitta i funktionshinderomsorgen

Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda dig själv och personer i vården och omsorgen från att bli sjuka.