Språkstörning

Personer med språkstörning har ofta svårt att uttrycka sig och att förstå både talat och skrivet språk. Personer med språkstörning upplever ofta svårigheter i skolan, ett digitalt utanförskap och ofrivillig ensamhet. Även andra konsekvenser av språkstörning hos unga och vuxna beskrivs i temat.