Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Stödet bidrar till att personerna kan vara delaktiga i samhället och leva ett självständigt liv.