Praktiska råd till vård- och omsorgspersonal

Du som arbetar inom vård och omsorg kan behöva hjälpa dina vårdtagare att minska risken för vätskebrist och andra negativa konsekvenser i samband med värmebölja. Här finns tips och råd om vad du kan göra.

Vätska

Se till att vårdtagaren får i sig tillräckligt att dricka. Se till att den som kan dricka själv har lämplig dryck tillgänglig och påminn/uppmuntra att dricka. Hjälp regelbundet den som inte kan dricka själv. Servera gärna vätskerik mat. Undvik alkohol och stora mängder söt dryck.

Sval miljö

Försök att hålla en så sval inomhustemperatur som möjligt. Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Risken ökar påtagligt när temperaturen utomhus är 26° C eller mer under tre dagar i följd.

Uppmana eller hjälp vårdtagaren att vistas på där det är som svalast i bostaden. Använd ljusa gardiner, persienner, markiser eller soldämpande film för att minska solinstrålningen. Vädra nattetid när det är svalt. Temperaturen kan sänkas med ett portabelt kylaggregat. 

På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.

Svalkande åtgärder

En sval dusch är mest effektiv för att svalka kroppen. Ett alternativ kan vara att lägga en blöt handduk runt nacken.

Använd löst sittande kläder i naturmaterial om möjligt eftersom de är svalare än åtsittande syntetkläder.

Var uppmärksam på hur personen mår och kontakta medicinsk personal vid symtom på vätskebrist.

Riskgrupper och symtom

Råd till legitimerad personal

  • Gå igenom listan över vårdtagare och ta ställning till vilka personer som kan behöva individuella råd eller extra insatser i samband med värmebölja. Informera vårdpersonalen.
  • Personer med hjärtsvikt och/eller som behandlas med  vätskedrivande  kan behöva följas med vätskelista och tätare vägning än vanligt, samt eventuellt kontroll av elektrolyter i blod. Både uttorkning, övervätskning och elektrolytrubbning kan ge allvarlig försämring.
  • Effekten av en del läkemedel kan försämras om de förvaras i felaktig temperatur. De flesta läkemedel som ska förvaras i rumstemperatur har en max övre rumstemperaturgräns på +25° C. Vid högre förvaringstemperaturer under mer än enstaka dagar finns det risk att läkemedlen förstörs. Ett råd är att lägga in läkemedlen i vanligt kylskåp till dess att värmeböljan är över. Se till att vård- och omsorgspersonal och vårdtagare vet hur läkemedel ska förvaras.
  • Ge information inför sommaren till personer som tillhör en eller flera  riskgrupper.  Vid en värmebölja bör personen vara speciellt observant på försämring i sin grundsjukdom samt tecken och symtom på allvarlig värmereaktion. Använd gärna informationsbroschyr och filmer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram till personer som tillhör riskgrupper, anhöriga och allmänhet.

    Informationsbroschyren Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga hos Folkhälsomyndigheten

Värmevarningar från SMHI

SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in förebyggande åtgärder för sårbara grupper i god tid. Tänk på att värmen också kan vara påfrestande för dig och dina kolleger. Kanske behöver ni extrapersonal.

SMHI:s varningar:

  • Meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst + 26° C tre dagar i följd.
  • Klass-1 varning för mycket höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst + 30° C tre dagar i följd.
  • Klass-2 varning för extremt höga temperaturer när prognosen visar en maxtemperaturen ligger på minst + 30° C fem dagar i följd och/eller maxtemperaturen ligger på minst + 33° C minst tre dagar i följd.

SMHI sprider sina meddelanden och varningar på smhi.se, SMHI:s mobilapp, Twitter samt Sveriges Radio P1. Informationen återfinns även på Krisinformation.se.

Varningar, hos SMHI

Höga temeperaturer, hos Krisinformation.se

Väder från hela landet, hos Sveriges Radio

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Att hantera hälsoeffekter vid värmeböljor. Folkhälsomyndigheten.
folkhalsomyndigheten.se/varmebolja Folkhälsomyndigheten.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter