Arbete i samverkan som bedrivs inom ramen för partnerskapet

Inom ramen för partnerskapet pågår flera olika samverkansprojekt. Här kan du läsa om de samverkansprojekt som man bedriver eller har bedrivit inom ramen för partnerskapet.

Systematisk uppföljning

Samverkan mellan Socialstyrelsen, RSS och SKR i syfte att stärka den regionala nivåns kapacitet och förmåga att stötta lokala verksamheter med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Yrkesresan – kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare

Yrkesresan är ett verktyg i arbetet med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad. Yrkesresan innehåller introduktion och kompetensutveckling, digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar.

Yrkesresan som koncept har utvecklats av Göteborgsregionen för personal inom myndighetsutövning för barn och unga. Konceptet ska nu anpassas så att andra kommuner kan ta del av den befintliga Yrkesresan. Dessutom ska Yrkesresor för andra områden inom socialtjänsten tas fram.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård. En förstudie pågår om en yrkesresa inom vård och omsorg. Kommande yrkesresor bestäms tillsammans med anslutna kommuner.

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling hos Sveriges Kommuner och Regioner 

Hälso- och sjukvård i kommunal regi

Samverkan pågår mellan Socialstyrelsen, Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, och SKR för att se hur Socialstyrelsen bättre kan stödja kommunernas arbete med hälso- och sjukvård. 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård - förstudie hos Socialstyrelsen

Kommunal hälso- och sjukvård - meddelandeblad hos Socialstyrelsen

Forskningsfrågor i socialtjänsten

Samverkan mellan Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, Statens beredning för medicinsk och social utredning, SBU, och RSS i syfte att identifiera forskningsfrågor för socialtjänsten.

Prioriteringar för forskning om socialtjänsten hos FORTE

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen. 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter