Arbete i samverkan som bedrivs inom ramen för partnerskapet

Här kan du läsa om de samverkansprojekt som bedrivs eller har bedrivits inom partnerskapet.

Individbaserad systematisk uppföljning

Samverkan mellan Socialstyrelsen, Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att stärka den regionala nivåns kapacitet och förmåga att stötta lokala verksamheter med individbaserad systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Yrkesresan – ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare

Det förberedande arbetet inför en nationell lansering av yrkesresan har gjorts inom ramen för partnerskapet. Förstudierna för att inventera behov och förutsättningar för nya yrkesresor inom olika områden genomförs av partnerskapet.

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling hos Sveriges Kommuner och Regioner 

Förbättra förutsättningar för implementering av insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Socialstyrelsen, SKR och RSS kommer att samarbeta för att förbättra förutsättningarna för kommunerna att använda kunskapen i kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Fler barn ska kunna erbjudas vetenskapligt utvärderade insatser med påvisat gynnsamma effekter avseende minskat normbrytande beteende och kriminalitet.

Läs mer om samverkan kring att förbättra förutsättningar för implementering av insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott (pdf)

Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott – Socialstyrelsen

Barn och unga som begår brott, tema på Kunskapsguiden

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård 

Samverkan pågår mellan Socialstyrelsen, RSS, och SKR för att se hur Socialstyrelsen bättre kan stödja kommunernas arbete med hälso- och sjukvård. 

Kommunal hälso- och sjukvård, tema på Kunskapsguiden

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – förstudie hos Socialstyrelsen

Forskningsfrågor i socialtjänsten

Samverkan mellan Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU) och RSS i syfte att identifiera forskningsfrågor för socialtjänsten.

Prioriteringar för forskning om socialtjänsten hos Forte

Tidigt stöd inom missbruk och ekonomiskt bistånd

Samverkanspiloten Tidigt stöd syftar till att ge kunskap, inspiration och stöd till myndighetsutövande verksamheter inom ekonomiskt bistånd och missbruk som vill utveckla tidigare stöd.

Projektet består av tre delar:

 1. Sammanställningar av befintlig kunskap om verksamma arbetssätt

  Den första delen med kunskapssammanställningar genomfördes av Lumell Association och av FoU i Väst Göteborgsregionen. Du hittar rapporterna här:

  Stöd och familj – Stockholms stad

  Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd – Göteborgsregionen

 2. Pröva och följa upp arbetssätt i verksamheter

  Det andra steget om att pröva och följa upp arbetssätt i verksamheter pågår under år 2022–2023. Fem kommuner prövar i mindre skala nya arbetssätt för att öka den gemensamma kunskapen om hur arbetssätt/kärnkomponenter, utifrån befintlig kunskap, fungerar i praktiken. Erfarenhetsutbyte och uppföljning genom nationella lärandeseminarium och dokumentation sker under projekttiden för att fördjupa kunskapen om hur metoder och arbetssätt kan fungera.

 3. Sprida erfarenheterna

  Den tredje delen är att under år 2023 på olika sätt sprida erfarenheterna som även kan vara av nationellt intresse och bli till nytta för fler kommuner.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen. 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter