Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

I en familj där föräldrarna har ekonomiskt bistånd påverkas även barnen på olika sätt. Ekonomisk otrygghet och ekonomisk utsatthet kan bland annat påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet.