Rehabilitering

Rehabilitering är en central del i omställningen till god och nära vård. Rehabilitering är en process som tar sin börjar direkt efter att en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning uppstår eller identifieras. Rehabiliteringsprocessen utgår från individens upplevda aktivitetsbegränsning, behov och intressen. Det innebär ett systematiskt arbetssätt för att utreda och bedöma behov, planera och genomföra insatser samt följa resultat med användning av enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.