Stöd till planering och införande av fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Som stöd i arbetet med att planera och införa rollen fast omsorgskontakt har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning, presentationsmaterial, filmer och lärande exempel.

I socialtjänstlagen, SoL, finns en bestämmelse om fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Alla som har insatser från hemtjänsten ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte anses vara uppenbart obehövligt.

Det är upp till socialnämnden att i riktlinjer, rutiner eller andra styrdokument beskriva hur arbetet med den fasta omsorgskontakten ska bedrivas i praktiken. Den som utför hemtjänst ska utforma den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter närmare, med vägledning av de mål och syften som anges i bestämmelsen och lokala riktlinjer.

Som stöd i arbetet med att planera och införa rollen fast omsorgskontakt har Socialstyrelsen tagit fram olika material. 

Vad tycker du om vägledningsmaterialet? Svara på några frågor här!

Du kan hjälpa oss att bli bättre.

Stöd för att planera och bedriva arbete med fast omsorgskontakt i hemtjänsten – vägledning

Socialstyrelsen har tagit fram ett vägledningsmaterial som syftar till att ge ett stöd till kommuner och verksamheter att planera och bedriva arbetet med fast omsorgskontakt, på ett sätt som gör att målen uppfylls. Förutsättningarna för den fasta omsorgskontaktens arbete skapas på både strategisk och operativ nivå. 

Vägledningen beskriver de juridiska bestämmelserna och målen med fast omsorgskontakt, vad som menas med de olika målen och förutsättningar som underlättar att dessa mål uppfylls.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – Vägledning för att planera och genomföra arbetet – Socialstyrelsen

Presentationsmaterial

Det finns två powerpointpresentationer. En av dem är tänkt att vara ett stöd för dig som ska berätta om bestämmelsen Fast omsorgskontakt för personal som arbetar inom hemtjänsten.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – Vad, när, hur? – Stödmaterial för genomgång av fast omsorgskontakt med personal i hemtjänst – Socialstyrelsen

Den andra powerpointpresentationen är tänkt att underlätta för förvaltningsledning att informera exempelvis utförare, kommunal hemsjukvård och nämnd om fast omsorgkontakt. 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – Information till utförare – För genomgång av fast omsorgskontakt med utförare av hemtjänst – Socialstyrelsen

Reflektionsfrågor

Som ett komplement till annan information om fast omsorgskontakt finns reflektionsfrågor.  

Reflektionsfrågor angående fast omsorgskontakt för personal i hemtjänst – Socialstyrelsen

Kortversion av filmen om fast omsorgskontakt på Vimeo 30 sekunder

Syntolkad version av filmen om att vara fast omsorgskontakt – Vimeo 4:34 minuter

Kortversion av filmen om att vara fast omsorgskontakt – Vimeo 23 sekunder

Exempel från tre verksamheter

Malmö – verktygslåda till omsorgskontakten

Malmö stad har tagit fram en rutin för arbetet som fast omsorgkontakt. Förvaltningen i Malmö stad beslutade om en rutin för arbetet med kontaktman i maj 2019. Rutinen uppdaterades i november 2022, utifrån bestämmelsen om fast omsorgskontakt. Syftet med rutinen är att beskriva vad arbetet med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten innebär. Syftet är också att beskriva hemtjänstkoordinatorns uppdrag med att utse en fast omsorgskontakt.

Malmö – verktygslåda till omsorgskontakten (pdf)

Lund – garanti, uppdrag och avtal

Lund har arbetat med fast kontaktman i hemtjänsten under flera år. Det finns en rutin för arbetet som tydliggör aktiviteter som ska göras och ansvarsfördelning. Utgångspunkten är lagstiftning samt kommunens värdegrund och värdighetsgaranti. Rutinen vänder sig till utförare i kommunal regi. Den har uppdaterats efter att bestämmelsen om fast omsorgskontakt har trätt i kraft och termen kontaktman har ersatts av termen fast omsorgskontakt. Utförare i enskild regi ska ta fram en egen rutin.

Lund – garanti, uppdrag och avtal (pdf)

Umeå – kvalitetsdeklaration, avtal och dialog med privata utförare

Umeå har under många år arbetat med kontaktpersonal, på ett sätt som liknar arbetet med fast omsorgskontakt. Kommunen har tagit fram en rutin för arbetet som gäller för verksamheten i kommunal regi. Privata utförare tar fram egna rutiner, enligt ett krav som ställs i förfrågningsunderlag. Kommunens rutin uppdaterades något efter bestämmelsen om fast omsorgskontakt men är till stora delar samma som för arbetet med kontaktpersonal. 

Umeå – kvalitetsdeklaration, avtal och dialog med privata utförare (pdf)

Frågor och svar om fast omsorgskontakt

Få svar på de vanligaste frågorna om fast omsorgskontakt i denna skrift från Sociasltyrelsen: 

Frågor och svar om fast omsorgskontakt – Socialstyrelsen

Relaterade teman på Kunskapsguiden

Som fast omsorgskontakt finns det några saker som är bra att känna till. Några relevanta teman på Kunskapsguiden är:

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter