Munvård för äldre personer

Äldre har svårare att behålla en god munhälsa. Förekomsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Det beror bland annat på att salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar.